Velve AG – uzņēmums, kas nodrošina komplekso ēku apsaimniekošanu.
Inženiersistēmu apkalpošanu, apkopju, servisa un remontu veikšanu.